Registrace na odbornou akci Kazuistiky Oční kliniky 1.LF U a VFN Praha s platbou v hotovosti (400,- Kč včetně DPH) v den konání na místě