Včasná registrace na odbornou akci Kazuistiky Oční kliniky 1.LF U a VFN Praha s platbou 200,- Kč včetně DPH do 30.10.2017

Registrační formulář s platbou do 30.10.2017