Den kazuistik Oční kliniky

pátek 3. listopadu 2017 | 9:00 – 14:30 hod

Hotel Clarion | Freyova 945/33, Praha – Vysočany

 

Časový harmonogram

08.00 – 09.00 Registrace
09.00 – 10.30 První blok kazuistik

1. L. Huňa – Autotransplantace limbálních buněk

2. N. Járová – Transplantace amniové membrány u mykotické keratitidy

3. M. Korbasová – Čistota půl zdraví

4. L. Huňa – Bilaterální keratokonjunktivitida

5. P. Skalická – DMEK po pars plana vitrektomii

6. L. Rezková – Řešení dekompenzovaného sekundárního glaukomu před zadní lamelární keratoplastikou (DMEK)

7. M. Fichtl – Familiární výskyt glaukomu

10.30 – 10.45 Občerstvení

10.45 – 12.00 Druhý blok kazuistik

1. Z. Hladíková – Méně je někdy více

2. B. Kalvodová – Vitreoretinální chirurgie u závažného nálezu sítnicových hemangiomů u von Hippel-Lindauovy choroby

3. Z. Hladíková – Perforační poranění bulbu

4. M. Brichová – Skleritida při granulomatóze s polyangiitidou

5. J. Jandusová – CME u birdshot chorioretinopatie a jeho terapie

6. M. Brichová – Jen přední uveitida?

7. D. Jeníčková – Neobvyklé projevy toxoplasmové chorioretinitidy

12.00 – 12.30 Oběd

12:30 – 14.00 Třetí blok kazuistik

1. I. Kaincová – Městnavé papily

2. P. Sklenka – Antonův-Babinskiho syndrom

3. J. Bydžovský – Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní

4. I. Kaincová – Pseudotumor očnice

5. P. Kuthan – Koincidence retrobulbárního tumoru a drúz terče zrakového nervu

6. B. Kousal – Bestrofinopatie

14.00 Zakončení